Angry GILL JR

Tater Hog Angry Gill Jr Bear Claw Purple

Tater Hog Angry Gill Jr Bear Claw Purple

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS COLOR: Bear Claw Purple

  • Price: $165.00

Tater Hog Angry Gill Jr Greenback

Tater Hog Angry Gill Jr Greenback

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $165.00

Tater Hog Angry Gill Jr Sunfish

Tater Hog Angry Gill Jr Sunfish

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $165.00